Computer Phone

TÜRKİYENİN AYIBI Vecihi Hürkuş - Cavit PancarTÜRKİYENİN AYIBI Vecihi Hürkuş
1896 Yılında, İstanbulda dünyaya geldi Vecihi Hürkuş.. 3 Yaşındayken babasını toprağa verdi, 16 yaşına geldiğinde ise babasını koyduğu bu ata toprakları, düşmanlar tarafından işgal edilmek üzereydi.. Henüz 16 yaşında bir çocuk iken gönüllü olarak Balkan Harbine katıldı. Belki de çoğu küçük çocuk gibi pilot olmaya, burada, uçakları yakından görünce karar verdi. Çocukluk yaşlarını cephede geçiren Hürkuş, Savaş bitiminde hemen pilotluk eğitimi almak istediyse de yaşı küçük diye tayyareci mektebine alınmadı ama en azından uçaklara yakın olsun diye makinistlik eğitimi aldı. Balkan Harbinde uçaklara yaklaşamasa da dünyada o sırada bol bir şey yoktu. Uçak makinisti olarak Bağdat cephesine gönderilen Vecihi bu sefer uçaklara bir adım daha yaklaşmıştı.. Fakat bu görevi kısa sürdü, Burada yaralanınca İstanbula geri dönmek zorunda kaldı. Ama her şer de bir hayır vardır derler ya.. Yaralandığı için İstanbula dönen Vecihi Yeşilköyde tayyareci Mektebine girerek Pilot olmaya hak kazandı. Hal böyle olunca Hürkuş'a bir kez daha cephe yolları göründü. Kafkas cephesinde Ruslara karşı mücadele için savaş pilotu olarak görevlendirildi. 20 yaşında Pilot olan Hürkuş , 21 yaşına geldiğinde ise, Kısa bir süre sonra bir hava muharebesinde Hürkuş'un uçağı da Ruslar tarafından kanadından vurularak düşman topraklarına zorunlu olarak indirilir. Azeri Türklerinin yardımıyla bu adadan kısa sürede kaçar ve yurduna, İstanbula geri döner.. Ama İstanbul bıraktığı gibi değildir artık, boğazda İngiliz zırhlıları demir atmış, Avrupa devletleri yönetimi ele almış vaziyettedir. Fakat Anadoluda da ''geldikleri gibi giderler'' diyen bir lider vardı. Soyadı gibi Hür olan Hürkuş, yurdu düşmanlardan temizlemek için Anadoluya gider ve Mustafa Kemal Atatürk Önderliğinde İstiklal mücadelesine katılır. İnönü, Sakarya, Büyük Taaruz, Kurtuluş Savaşı gibi savaşlarda düşmanlardan ele geçirilerek yapılan toplama uçaklarla uçar ve gerek istihparat gerek muharebe anlamında milli mücadeleye çok büyük faydası olur. Daha önce makinistlik eğitimi de aldığı için Vecihi Hürkuş'un aklında hep kendi uçağını yapmak vardır. Dikkatinizi çekerim.. Yıl 1925 O devirde Dünyada araba üreten devlet sayısı bile iki elin parmaklarını geçmezken Vecihi Hürkuş kendi uçağını üretmişti.

Tüm Cavit Pancar Videoları
Daha yeni Daha eski